Árabe

في هده ااحض وفي هده ااوقث نحن نعيش بل حدود وفي هده الديمقراطية مزعجة تحوات شكرا ااقوة ااشعبية بالقب نبل كثيرا اابزعجة نحن نمش بقوة ور حلت بالقب والعمل وحدتهندز مجموع اكي نعاودهده القوة والعمل والتحرك كل الشعب ولكن يستعملها ويمتلون كمادة مشركة ونحب ونريد مشركة ونحب ونريد مشاركة ونعمل واخد المعل المعملة ونرفعها لهدالمكلف وداونة الديمقراطية غير كافية والحقوق والحرية بين اﻻنسان واﻻخر وكلنا خصنا لم يفرق بين هد واخرين في المادة التحكم الشعبي والتواضع والرصم والحسسبة في الرشوة بش نجمع النقدم واحد الصوت نش انعوط الحقوق الصوتي مدخالش في هده الحاجة ﻻن ان نقدم الجميع الحقوق لهدالشعب انفكر ان اسال الشعب موش الدخطر يستعب مش ادعاون المجرب هده المزانية التحار المعالية وغيرها واغير ونرب حاجة ونحدها جيدا ومخفية وتفر ق القوة الشعبية والحقيق رصم بين القوةالقضااية ممنع يعمل معك يعمل ليلهم بين هم وبين اشخاص واضوياء وزﻻ حتى خاوة الحقوق العمل جيدا مخصوص المهمة ممنوعة ولكن هده الشركة عندهاالعمل الحقوق هداىلشعب المعاونة الدوزلية والشسعبية كيحقق واحد الحيات جيدة والتواجه هده الحاجة اديال الشعب والمسوءل وهده المادة دالشسعب كخاصم اهز الر شوة سياسة يستعمل واحدا الدورالمغرق لم يقل الحق الدول المستوى العلمي واحد العمل اكبر من الحق التغير النهناء التفرع بسرعةالدولوال والمغرق التجرب الشعبي استعمال انواع اﻻبنك ممنع خاصة قامة معرفة محترم بالنسبة السلف خاصة اتعدل واحد الجمعية مستعملة هده اﻻن موش الحساب مكمول فهو هدكان معدل ولكن لم تقدر المزنية عمر ادقدانخل في السياسة اﻻ اخطاء الطروق خاص اندخل في السياسة مابط لبنسي في التحس ما عمر ما قلو حتي شيء وماعمر مساءلونا نهاءي كايطب المزانية بش اكنو عندهم مليين والمﻻين اشكون عنده الشبولة والكرطون وزالتقاعد نسبي ولكن هنده حدود ولكن القوة هم احنل ولكن احنا ﻻن عندهم بجر ﻻن كيخاف ولكن احن من خفش ﻻن عندنا الوقت وزالساعة موش اديالهم الوقت ادينا عندنا التفكير ﻻن انعرف هداالحاجة عديدا كبيرا عندنا التفكير ﻻن منخفش